Gå til innhold
Nødbehandling og traume

SimMan Vascular

Forbedret pasientresultat gjennom akutte intervensjonsprosedyrer

SimMan Vascular har alle funksjonaliteter du kjenner fra SimMan 3G, men i tillegg inneholder den Menices VIST teknologi. Dette gir mulighet for å øke undervisningspotensiale til å inkludere Endovascular spesialister, Cath Lab og akuttmedisinsk personale.

Som SimMan 3G, har SimMan Vascular realistisk anatomi, nøyaktig klinisk funksjonalitet, brukervennlig programvare og integrert debriefing som gir mulighet til å trene både grunnlegende og avanserte kliniske ferdigheter uten at det innebærer risiko for pasienter.  Treningen kan også bidra til bedre kommunikasjonen mellom ulike behandlingsteam samt bedre individuelle tekniske ferdigheter.

I samarbeid med Mentice

Ved hjelp av Mentice-teknologien har du mulighet til å gi endovaskulær intervensjonstrening for både team og enkeltpersoner gjennom hele behandlingskjeden, som akuttbehandling, cath.lab team, intervensjon, anestesi og sikkerhet ved stråling.

Økt realisme i trening og bruk

SimMan Vascular er trådløs, robust og pålitelig noe som gjør at enkeltpersoner og team kan trene i sitt eget arbeidsmiljø, som for eksempel pre-hospitalt eller under sykehusinnleggelse, i ambulansen eller til og med trening i militære kampsituasjoner.

Øv på en rekke vaskulære prosedyrer

Vaskulær traume

• Situasjonsanalyse
• Dynamisk pasientmonitor
• REBOA- "før eller under sykehusinnleggelse"
• Delvis REBOA
• Diagnostisk evaluering
• Bekkenembolisering

Akutt iskemisk slag

  • Forbedre sykehusprosesser
  • Nevrologisk vurdering
  • Intervensjonell diagnostikk
  • Trombektomi
  • Aspirasjon
  • Ballongkateter
  • Pasientkomplikasjoner

Kardiologi

• Prosedyreplanlegging
• Hjertekateterisering
• Utspiling
• Stenting
• Aspirasjon
• Midlertidig pacemaker

Pasientovervåkning

Med detaljert pasientovervåking tilgjengelig etter hvert som prosedyrer utføres. Inkludert:

• Dynamisk respons
• Aortisk ballongokklusjon
• ST-elevasjon
• Ventrikulær fibrillering
• Ingen tilbakeflyt
• Perforeringer

Ønsker du mer informasjon?

Vi kommer til å håndtere dine personopplysninger med varsomhet, som beskrevet I Laerdals personvernpolicy.